KONKURRENCEBETINGELSER

Disse konkurrenceregler gælder for konkurrencer udbudt af Wolff Pack ApS.  Konkurrencerne er på ingen måde sponsoreret, støttet, administreret af eller forbundet med Facebook og er ikke købsbetinget.

Husk at du altid kan kontakte os her

KONTAKT

Alle vindere kontaktes direkte på den oplyste e-mailadresse eller telefonnummer. Personoplysningerne behandles fortroligt og videregives ikke til 3. mand. Efter endt konkurrence, har vinderen 2 dage til at besvare henvendelsen fra Wolff Pack ApS. Besvares henvendelsen ikke inden for tidsfristen bortfalder retten til præmien og Wolff Pack ApS forbeholder sig retten til at udtrække en ny vinder.

OFFENTLIGGØRELSE AF VINDERNAVNE

Vinderne offentliggøres på vores hjemmeside smartery.dk og/eller på smartery’s Facebook side.

LEVERING/FORSENDELSE AF PRÆMIER

Præmierne afsendes hurtigst muligt direkte til vinderen.

PRÆMIEAFGIFT

Wolff Pack ApS afholder de lovpligtige præmieafgifter, som konkurrencen udløser. Læs mere om disse afgifter på skat.dk.

OMBYTNING/REKLAMATION

Præmierne er ikke omfattet af købeloven og kan ikke byttes til andre varer, kontanter eller gavekort. Almindelig reklamationsret gælder, se evt. mere her.

OPHAVSRET/RETTIGHEDER

Wolff Pack ApS forbeholder sig retten til at benytte, citere eller publicere alt indsendt materiale – f.eks. tekster, billeder og tegninger.

KONKURRENCER MED BILLEDER

Du kan kun deltage i konkurrencerne med billede/billeder, som du selv har rettigheden til. Uploader du billeder eller video, som ikke er dit/dine egne, vil du blive udelukket fra konkurrencen, ligesom smartery forbeholder sig rettigheden til at tilbagetrække eventuelle præmier. Den person, som uploader billede eller video til smartery Facebookside eller Instagram i forbindelse med konkurrencerne, har ansvaret for at indhente tilladelse til denne brug af billedet fra evt. øvrige personer på billedet eller i videoen.

ÆNDRING AF KONKURRENCEVILKÅR

Wolff Pack ApS forbeholder sig retten til når som helst, at indstille, ændre eller udsætte konkurrencen (inklusive alle præmier), hvis konkurrencen ikke kan gennemføres som beskrevet.

FORBEHOLD

Ansatte hos Wolff Pack ApS samt deres familiemedlemmer og husstande kan ikke deltage i konkurrencen. Deltagere skal være bosiddende i Danmark. Vi forbeholder os retten til at diskvalificere deltagere ved snyd, manipulation eller brud på dansk lovgivning.